Menü:

Utoljára frissítve:

2020-03-14 20:45:42

Látogatók száma:GYENGÉNLÁTÓK RÉSZÉRE
A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.

HangostérképTámogatók

Povijest škole


 

Erika Rácz:     Povijest škole
 Prema istraživačkim izvorima u Murakeresturu postoji škola od godine 1812.  Izvor je Kanonska vizitacija iz 1812- 1816-ih godina. Vizitacija piše    o zgradi škole; o osobinama i prihodu učitelja; o učenicima. Prema  tome učitelj imao je osim kuhinje i komore i spavaću sobu.
  Gospodin učitelj zvao se Ivan Ravas. Bio je čedan, i sposoban za učiteljsku službu. Svirao je orgulje, koje je kupio opat. Plaća mu je iznosila godišnje 50 Forinti. Osim toga    dobivao je pšenicu i ogrjev. Uz nastavu trebao je pjevati na sprovodima. Njegov je zadatak bio zvonjenje za minulih osoba, te opraštanje od njih. Za sve ovo, dobivao je još 29 forinti.  Na početku broj učenika bilo je sveukupno četiri.   
     Godine 1832. u kanonskoj vizitaciji možemo ovo čitati: Tadašnji učitelj zvao se Kuttor György koji je bio  istodobno i zvonar u selu. Učiteljski stan bio je premali i krovnat. Imao je samo jednu sobu. K stanu je spadala i štala za dvije krave.  Dobivao  je učitelj i zemlju koju su trebali izorati mješčani. 
    Godine 1840. keresturski opat  u svome izvještaju pisao je ovo: Učitelj se zvao Ivan Sohar, koji je već trinaest godina poučavao djecu. Znao  je tri jezika: hrvatski, njemački i mađarski.  Radio je dobrim nastavnim metodama. Broj učenika u školi bio je 45.       Školski predmeti bili su: vjeronauk, biblija, povijest, računanje, čitanje, pisanje. Zbog poljoprivrednih radova, učenici su vrlo mnogo odsustvovali iz škole.
      Školske godine 1842/43. je  opet Kuttor György bio
učitelj,  imao  je  57 učenika, koji su svi marljivo
pohađali školu. Učitelj je na kraju školske godine
napravio mjerenje čitanja.  U ove kategorije je uvrstio
učenike:  
Prvoklasni „stari” čitaoci
Drugoklasni „manji” čitaoci
Trećeklasni  čitaoci koji natucaju
Četvrtoklasni čitaoci koji slovkaju. U ovu kategoriju stavio je samo dječake.
 
   Godine 1866. bio je učitelj  Ivan Flumbort. Imao je dvosobni službeni stan koji se pogotovo srušio.     Godine 1878. István Etl, opat mjesne župe podnio je izvještaj nadbiskupiji u Vesprim o stanju rimo-katoličke pučke škole. Iz toga se saznalo da je škola imala tada 60 učenika, dok je školskih obvezatnika iznosilo 140 U školi su se učili ovi predmeti. Čitanje, pisanje, računanje, katekizam, biblija, povijest, zemljopis, prirodopis. U Kolatsegu, donjem djelu naselja bilo je 145 školskih obveznika, ali nije bilo škole. Škola je uzgrađena tek godine 1890. Od tada je selo imalo dvije škole. Prva školska stolica utemeljena je 1878. godine. Prvi zapisnik školske stolice datiran je 1889. godine.  Prema zapisniku članovi tijela bili su učitelj, opat, kapelan, poštar, šef željezničke postaje, bilježnik općine, te sedam zemljoradnika.
     Broj učenika  1890/91. školske godine:
                                                                                                                                                               
                                  Kerestur                             Kolatseg
Osnovnoškolci                    78                                  100
Ponavljači                            28                                    35
Nisu pohađali školu:          5                                       2
 Nisu pohađali ponavljačku školu:  7                       10
Broj školskih obveznika sveukupno:       265
 
Školske godine 1910/11. u rimokatoličkoj pučkoj osnovnoj školi koristili su se ovi udžbenici:
 Abecedna  čitanka
Osnovni katekizam
 Biblija sa slikama
Nauka o ceremoniji
Računaje
Čitanka
Prirodopis
Povijest i nauka o sustavu
Zemljopis
Zemljopis Zaladske županije
Atlas
Ųdžbenike je izdala izdavačka kuća „Szent István.”
    Godine 1907/08. novi učitelj u Kolatsegu Mattos Béla, uz plaću dobio je i službeni stan. Njegov je zadatak bio poučavanje učenika, zamjenjivanje keresturskog učitelja , praćenje učenika na ispovijed i svetu misu. Godine 1912. je počela raditi prva učiteljica u selu.  Njezino ime i prezime bilo je: Eržsébet Herovits.    
   Školske godine 1913/14. dvije škole u selu imale su ukupno 240 učenika. U Kolatsegu je u jednoj prostoriji učilo 103 djece. Školska stolica je sazvala sjednicu radi ispunjenja drugog učiteljskog mjesta. Ta im se želja ispunila tek  godine 1927. Tada su novog učitelja mogli birati između četrdeset kandidata.  Učiteljsko mjesto je zauzela učiteljica  Sándor Jolán.  
     Što se ticalo pohađanja škole učenici su bili nedisciplinirani. Trebali su pomagati roditeljima u poljoprivrednim radovima, a i siromaštvo je doprinosilo izostanak. Školske godine 1932/33. više je roditelja tražilo od škole da im oslobodi dijete od  školske obveze.           
Podaci iz 1940/41. školske godine :  keresturski dio  sela imao je tri učitelja, dvije učionice i 193 učenika. U Kolatsegu radila su dva učitelja, imali su dvije učionice, u njima 111 učenika.
    Godine 1946. školska stolica na temelju upute školskog nadzornika izjavila je da se pka škola mora pretvoriti u osnovnu školu.
      Godine 1948. škola je imala  310 učenika. Te godine su nacionalizirali  ustanovu.
   Hrvatski jezik se od 1950. godine   predaje u školi.
     Najviši broj učenika bio je 1950 –ih godina. Tada je škola brojila 350 školaraca.
Godine 1962. selo je dobilo novu školu. Između dvaju djela sela podignuta je nova jednokatna zgrada. Tu su dobili učionice viši razredi, a razredna nastava   tekla je i i nadalje u starim školama u Kolatsegu i Keresturu.  
     Od godine 1974. sve do 1991. ustanova  je funkcionirala kao okružna osnovna škola. Tu su dolazili đaci iz Fićehaza. Ovih dvadesetak godina učilo je godišnje oko 400 učenika u ustanovi.    
     Između 1989. i 1992. godina ujedinili su u selu školu, knjižnicu i dom kulture. Nova ustanova bila je kulturno obrazovni centar u naselju.  
      Godine 1989. izgradio se novi dio škole. Staroj zgradi dogradilo se pet učionica, blagovaonica, predavaonica. Od tada svi učenici uče na istom mjestu. Ujedno počeo  se smanjivati broj učenika. Sada ih ima oko 150.  
      Ukratko je to 196 godišnja povijest keresturske škole.   Od jednoučiteljske škole sa četiri učenika došlo je do 32 nastavnika i 400 učenika. Ove školske godine    15 učitelja  i 150 učenika gradi „utvrdu znanja”.
 
 
 
Ravnatelji škole od 1955-e godine


1955-1957-ben Szőke István
1958-1959-ben Hársing László
1960-1966-ig Hidvégi György
1967-ben Szőnyi Istvánné
1968-1972-ben Szőnyi István
1973-ban Dávid László
1974-1976 Farkas Zoltán
1977-1987 Hidvégi György
1988-1998 Rácz Erika
1999- Kovácsné Kővágó Anna