Menü:

Utoljára frissítve:

2020-04-06 11:55:34

Látogatók száma:



GYENGÉNLÁTÓK RÉSZÉRE
A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.

Hangostérkép



Támogatók





Oktatási Hivatal Bázisintézménye


 

 

 

Kapcsolattartó: Dr. Rácz Erika- 

 

Jó gyakorlatok, innovációs tevékenység a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Iskolában:

 • A Zrínyi kultusz ápolása: szobor- dombormű- névadó napok- sport, tanulmányi, kulturális versenyek- vetélkedők- Pályázat- kerékpáros túra- Kiállítás- Új Zrínyi vár- Kuršanec (nov.18.)- Senkovec- (szept.7)konferenciák- témahét- emlékszoba

 • Zrínyi Kadétok

 • Témahét: Muramente: valamennyi tantárgy bekapcsolása a tanórákon- túra – vetélkedő

 • Művelődésterület tantárgy nélküli bontása- természetismeret- kémia- biológia- fizika

 • Tehetséggondozás: Tamburaoktatás

-Matematikai logika fejlesztése játékok és volt tanítvány segítségével

 • Év végi dignosztikus mérések a hatodik és nyolcadik évfolyam végén

 • Számolási készség mérése 4-8. évfolyam

 • Lektor tanár alkalmazása a horvát nemzetiségi nyelvi tanórákon

 • Tanösvény kialakítása- Zrínyiek és a Mura menti horvátok

 • Nemzetközi gyermekfarsang

 

A Zrínyi kultusz ápolása

Intézményünk 1991– ben vette fel a nagy költő és hadvezér nevét. A névválasztás egyértelmű volt, hiszen településünk nagyon sok szállal kötődik Zrínyi Miklóshoz. A nyelvi, történelmi, legendákkal és mondákkal átszőtt közelség az eltelt évtizedek alatt példamutató gyakorlattá fejlődött.

Az iskola épülete elé szobrot állíttattunk a nagy költőnek, a bejárati kis aulában dombormű díszíti az oldalfalat, az iskolai ünnepélyeken pedig Zrínyi arcképével díszített zászló lobog. A szobor nagy ünnepélyek és koszorúzások helyszíne; a domborműre évről évre szalagot kötnek a ballagó nyolcadikosok. A dombormű felirata iskolánk egyik jelmondata: „Örökké él, ki becsülettel hal meg”. A zászló állandó résztvevője az ünnepeinknek.

Hagyományosan szeptember hónap utolsó hétvégéjén tartjuk a Zrínyi- napokat. Pénteken a szobor előtt van az ünnepély, amelyen a mindenkori 5. osztályosok ünnepi műsorral tisztelegnek a névadó nagysága előtt. Az ünnepségre minden évben meghívjuk iskolánk egy-egy volt tanítványát, aki tehetségével, szorgalmával, kitartásával élő példa lehet a tanulóifjúság számára. A vendég beszél életútjáról, visszaemlékezik az iskolai éveire, majd virágot helyez el Zrínyi szobránál. Az ünnepségen az első osztályosok esküt tesznek horvát és magyar nyelven, hogy Zrínyi szellemében élnek és tanulnak. A második osztályosoktól átveszik Budai Mihály a kicsi Zrínyiről készült portréját, amely egy tanéven át vigyázza az elsősöket az osztályuk falán. Az ünnepély végén a meghívott vendégek és az osztályok koszorút helyeznek el a szobornál.

Intézményünk minden év augusztusában pályázatot ír ki iskolánk, valamint a Mura mente és Muraköz tanulóifjúsága számára. A pályázat minden esetben kapcsolódik Zrínyi Miklóshoz. Hagyomány, hogy a beérkezett pályaműveket a Zrínyi napi ünnepségen értékeljük, az elkészült alkotásokból pedig kiállítást szerezünk az iskola aulájában.

Minden tanév elején Zrínyi emlékfutást szervezünk. Az emlékfutás keretében hat alkalommal kell az előre meghatározott távokat teljesíteni. A feltételeket teljesítő résztvevők aranyérmet kapnak a Zrínyi napi ünnepségen. A legjobbaknak még babérkoszorú is kerül a fejére.

 

Szintén a Zrínyi napi ünnepélyen kapja meg négy tanuló és egy pedagógus a prof. Dr. Gadányi Károly ösztöndíjat.

A Zrínyi napon kerékpáros túrát szervezünk az Új Zrínyi várhoz. A három fős csapatoknak Zrínyi életéhez kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk a túra során. A beérkezett kerékpárosokat saját készítésű estebéd várja az iskola ebédlőjében.

A Zrínyi napon versenyeket, vetélkedőket szervezünk. Van szótanuló verseny horvát, angol és német nyelven; szépíró verseny; versmondó verseny.

A Zrínyi napok kiemelt rendezvénye az új kadétok avatása. Nagyon szép és meghitt ceremónián válnak az arra érdemes ötödik, vagy hatodik osztályos fiúk Zrínyi kadéttá.

Az „Ép testben ép lélek szellemében, a Zrínyi napok alkalmából futóversenyt szervezünk Zrínyi Kupa néven.

A futóverseny távjai: félmaraton, negyednaraton, nyolcadmaraton, tizenhatodmararton.

Kategóriák: 10 évesek, 11-12 évesek, 13-14 évesek, 15-18 évesek, felnőttek, seniorok. A fiúk, lányok, férfiak, nők külön versenyeznek.

A Zrínyi napi rendezvények keretében hagyományossá vált, hogy konferenciákat szervezünk a Zrínyi családhoz kapcsolódó témákban. A konferenciákat felnőtt és diák előadókkal szervezzük felváltva.

A Zrínyi napok rendezvényei a Zrínyi témahétbe vannak beépítve. A témahéten a tanórákon is megkeressük azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek révén a tantárgyak tananyagába vonjuk a költő életét, munkásságát.

November 18-án ellátogatunk az Zrínyi Újvárhoz, ahol rövid műsor keretében, valamint koszorúzással emlékezünk meg Zrínyi Miklós halálának évfordulójáról. Az évforduló kapcsán több horvátországi településre (Šenkovec, Kuršanec) is ellátogatnak tanulóink. Főleg a Zrínyi kadétok utaznak.

Januárban a költő tiszteletére megszervezzük a téli futóversenyt.

Hogy mennyire jó gyakorlat ez a Jógyakorlat, annak bizonyításaként álljon itt két apró szösszenet:

 1. Iskolai kirándulás alkalmából ellátogattunk a zágrábi katedrálisba. Az egyik mellékoltárnál tanítványaink megtalálták a Zrínyi Miklósról szóló feliratot:”Navik on živi ki zgine pošteno”, majd ezekkel a szavakkal szólították oda a pedagógusokat:

- Jöjjenek azonnal, ellopták a jelmondatunkat!

2. Szentjein címen rajzversenyt hirdetett meg az országos horvát önkormányzat. A

témaválasztás közben megkérdezték a negyedikesek:

-Zrínyi Miklóst is lehet ábrázolni?

 

Zrínyi kadétok

A Zrínyi kadétok Hagyományőrző Egyesület 2009-ben alakult, azzal a céllal, hogy megőrizze és ápolja a Zrínyiikhez kötődő történelmi hagyományokat az ifjúság körében is.

 

Történelmi feljegyzések alapján készült az egyenruhájuk.

A kadétoknak ez idáig közel 30 tagja volt. Minden év szeptemberében ünnepélyes körülmények között avatják fel őket. Az avatási ünnepségen megmossák kezüket a Mura és a Zrínyi kút vizében, majd két gyertya felett megszárítják. Az alakulat tagja lehet minden olyan fiatal akinek példamutató a magatartása, a Zrínyi iskola tanulója és vállalkozik arra, hogy ápolja Zrínyi szellemiségét és kultúráját. Az egyesület szép kapcsolatot ápol a csáktornyai Zrínyi Gárdával.

Az egyesület évi 15-20 a Zrínyi családhoz kapcsolódó rendezvényen vesz részt.

 

Tanösvény kialakítása

A Zrínyi család ezer szállal kötődik Murakeresztúrhoz, a Mura mentéhez. A tanösvény segítségével tanulóink megismerkednek a Zrínyi Újvár helyszínével, történetével, azokkal a történetekkel, legendákkal, amelyek a várhoz vezető úthoz köthetők. Két tölgyfa, Zrínyi kút, Principális csatorna, stb.

 

Év végi dignosztikus mérések a hatodik és nyolcadik évfolyam végén

A tanulók tudásának rendszerezése, diagnosztizálása céljából indítottuk útnak még az 1990-es években az év végi diagnosztikus méréseket.

Minden tanév végén mérjük a hatodik és nyolcadik osztályosokat.

 • A hatodikosok magyar nyelv és irodalomból, valamint horvát nyelvből adnak számot a tudásukról;

 • A nyolcadikosok matematikából kötelezően, ezen kívül egy általuk választott tantárgyból tesznek vizsgát.

Művelődésterület tantárgy nélküli bontása- természetismeret

A kémia- biológia- fizika tantárgyakat közösen, természetismeret néven sajátítják el a tanulók. Egy pedagógus tanítja, akitől nagy odafigyelést és felkészülést igényel a három terület összevonása, viszont jól megvalósítható a tantárgyi integráció.

 

Témahét: Muramente:

A tavaszi túra hetében a tanórákon, és azokon kívül is feldolgozzuk azokat az ismereteket, érdekességeket, amelyeket a település mellett található folyóról tudni kell. A témahetet túra zárja, amelynek keretében a tanulók a terepen szemlélik meg és sajátítják el a gyakorlatban az elméleti ismereteiket.

Tehetséggondozás:

Tamburaoktatás

Az iskola horvát nemzetiségi jellegét a hangszeren való zenéléssel is erősítjük. Az iskola zenekarában tanulók és pedagógusok együtt játszanak és lépnek fel különféle rendezvényeken.

Matematikai logika fejlesztése

Az elmúlt évek során rengeteg logikai játékot szereztünk be iskolánknak. Ezek segítségével próbáljuk a tanulók logikai készségét fejleszteni. Kihasználjuk a lehetőséget, hogy egykori ügyes tanítványaink szívesen visszajárnak délutánonként és foglalkoznak a tanulókkal.

Számolási készség mérése 4-8. évfolyam

Iskolánkban már több évtizedes gyakorlat, hogy a tanév végén a négy alapműveletre épülő egyszerű feladatok segítségével időre végzik el a tanulók a számolásokat a nyolc feladatlapból álló feladatsoron. A leggyorsabban és legpontosabban dolgozó tanuló lesz az év számolója.

Lektor tanár alkalmazása a horvát nemzetiségi nyelvi tanórákon

A horvát nemzetiségi nyelv gyakorlása, az anyaországgal való szorosabb kapcsolat kialakítása céljából lektortanárt alkalmazunk iskolánkban. Heti egy alkalommal egy-egy tanórát tart a felső tagozatos osztályokban.

Nemzetközi gyermekfarsang

Még csak 3- 4 éves múltra tekint vissza a farsangi karneválunknak ez a formája. Az osztályok, csoportok egyforma jelmezbe öltöznek, majd a felvonulás után a művelődési ház színpadán a jelmezhez kacsoló műsoros produkciókat adnak elő.